Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi szabályzat

Örülünk, hogy érdeklődik vállalatunk, termékeink és szolgáltatásaink iránt, és szeretnénk, ha biztonságban érezné magát honlapunk látogatása során, személyes adatainak védelme tekintetében is. Szeretnénk, ha tudná, hogy mikor milyen adatokat tárolunk, és hogyan használjuk fel azokat. Ránk vonatkoznak az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezései, valamint a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) és a távközlési és telemédia adatvédelmi törvény (TTDSG) kiegészítő rendelkezései. Annak érdekében, hogy az adatvédelmi előírásokat mind mi, mind az általunk megbízott szolgáltatók betartsák, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoztunk.

Ez az adatvédelmi tájékoztató online ajánlatainkra vonatkozik. Ez magában foglalja weboldalainkat, azok funkcióit és tartalmát, valamint külső online megjelenéseinket, például a közösségi médiában való jelenlétünket. Hasonlóképpen, ez az általános adatvédelmi tájékoztató arra szolgál, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak további feldolgozásáról és az Ön felé fennálló tájékoztatási kötelezettségeink teljesítéséről

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban használt kifejezések, mint például az adatkezelő vagy a személyes adatok , a GDPR fogalommeghatározásaival összhangban használatosak.  Az olvashatóság és így az érthető információátadás érdekében az egyes cikkek, bekezdések vagy hasonlók megnevezését általában elhagyjuk.

Felelős

A DSGVO és a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi jogszabályai, valamint egyéb adatvédelmi rendeletek értelmében a felelős fél az alábbi személy

Testo Industrial Services Kft.
Röppentyű utca 53.
1139 Budapest
Magyarország

Tel.: +36 1 237 1749
E-Mail: info(at)testotis.hu
Web: www.testotis.hu

Adatvédelmi tisztviselő

A felelős fél adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Elérhetőségei a következők info@testotis.hu. Az adatvédelemmel és az alább felsorolt jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérdéseivel bármikor közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat.

Általános információk az adatfeldolgozásról

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

Az adatvédelmi törvény keretében a személyes adatok feldolgozása általában nem megengedett, kivéve, ha az engedélyezésnek jogilag megengedett oka van. Kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt az adatfeldolgozás jogalapjáról.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozásához az Ön hozzájárulását kérjük, ez szolgál jogalapként.

Az olyan személyes adatok feldolgozása esetén, amelyek olyan szerződés teljesítéséhez szükségesek, amelyben Ön a szerződő fél, a szerződés teljesítése szolgál jogalapként. Ez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, ez szolgál jogalapként.

Abban az esetben, ha az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei teszik szükségessé a személyes adatok feldolgozását, ez szolgál jogalapként.

Ha a feldolgozás vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelméhez szükséges, és ezek az érdekek, az Ön alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, ez szolgál a feldolgozás jogalapjául.

Adattovábbítás harmadik országba

A GDPR egységesen magas szintű adatvédelmet biztosít az Európai Unión (EU) és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül. Szolgáltatóink és együttműködő partnereink kiválasztásakor ezért az Ön személyes adatainak feldolgozása során lehetőség szerint európai partnerekre támaszkodunk.

Ha az Ön adatait harmadik országban - azaz az EU/EGT-n kívül - dolgozzuk fel, azt mindig a jogi követelményeknek megfelelően tesszük.

Az Ön kifejezett hozzájárulásán vagy szerződéses vagy törvényileg előírt adattovábbításon kívül csak olyan harmadik országokban dolgozzuk fel az Ön adatait, ahol az adatvédelem elismert szintű, az EU Bizottság úgynevezett szabványos szerződési záradékai által szerződéses kötelezettséggel, tanúsítványok vagy kötelező belső adatvédelmi előírások megléte esetén.

Automatizált döntéshozatal megléte

Nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt.

Az adatok címzettjei / a címzettek kategóriái

Vállalatunkon belül biztosítjuk, hogy csak azok a személyek kapják meg az Ön adatait, akiknek szükségük van rájuk a szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez.

Bizonyos esetekben gondosan kiválasztott külső szolgáltatókat veszünk igénybe az Ön adatainak feldolgozásához. Ha az adatokat az úgynevezett megrendelésfeldolgozás keretében továbbítjuk a szolgáltatóknak, ez a DSGVO rendelkezéseinek megfelelően történik. A megrendelésfeldolgozóinkat gondosan választjuk ki, kötve vannak az utasításainkhoz, és rendszeres időközönként ellenőrzik őket. Csak olyan adatfeldolgozókat bízunk meg, akik elegendő garanciát nyújtanak arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a feldolgozás a DSGVO és a BDSG követelményeinek megfelelően történjen, és biztosítsa az Ön jogainak védelmét.

Személyes adatok harmadik félnek történő átadása

Elvileg nem adunk át személyes adatokat harmadik félnek az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Ha a feldolgozás során mégis kiadjuk az Ön adatait harmadik félnek, továbbítjuk azokat, vagy más módon hozzáférést biztosítunk számukra az adatokhoz, ez szintén kizárólag a fent említett jogalapok valamelyikén történik.

Például adatokat továbbítunk fizetési szolgáltatóknak vagy beszállítóknak, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges. Ha erre törvény vagy bírósági határozat kötelez minket, akkor az Ön adatait át kell adnunk az ilyen információk átvételére jogosult megfelelő hatóságoknak.

Online ajánlatunk használata

Elvileg Ön személyazonosságának felfedése nélkül is igénybe veheti online ajánlatunkat. Ebben a részben elmagyarázzuk, hogy mikor és milyen összefüggésben kezeljük az adatokat, amikor Ön online ajánlatainkat használja, mely szolgáltatók ajánlatait vettük igénybe, hogyan működnek, és mi történik az Ön adataival.

Gyermekek

Kínálatunk alapvetően felnőtteknek szól. A 16 év alatti személyek szüleik vagy törvényes képviselőjük beleegyezése nélkül nem adhatnak át nekünk személyes adatokat.

Szállítási titkosítás

Az adatok biztonságának biztosítása érdekében az átviteli folyamat során a legkorszerűbb SSL/TLS titkosítási eljárást használjuk.

Adatgyűjtés weboldalaink látogatása során

Amennyiben Ön csak tájékoztatás céljából használja weboldalainkat, azaz nem regisztrál egy ajánlatra, nem köt velünk szerződést, és nem ad át más módon információkat, csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szervereinknek.

Amikor Ön belép weboldalainkra, a következő adatokat gyűjtjük, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy weboldalainkat meg tudjuk jeleníteni Önnek, valamint hogy biztosítsuk a stabilitást és a biztonságot:

 • A látogató IP-címe
 • A kérelem dátuma és időpontja
 • A kérelem tartalma (konkrét oldal)
 • Hozzáférési státusz/HTTP státuszkód
 • az egyes esetekben átvitt adatmennyiség
 • Weboldal, ahonnan a kérés érkezett
 • A látogató operációs rendszere
 • A böngészőszoftver nyelve és verziója.

Ezeket az adatokat ideiglenesen, legfeljebb hét napig tároljuk rendszerünk naplófájljaiban. Az ezen túli tárolás lehetséges, de ebben az esetben az IP-címeket lerövidítjük vagy elidegenítjük, így a hívó ügyfelet már nem lehet hozzárendelni. Ebben az összefüggésben a naplófájlokat nem tároljuk az Önre vonatkozó egyéb személyes adatokkal együtt. Ezen feldolgozási műveletek jogalapja a jogos érdekünk.

Mivel az adatok gyűjtése a weboldalak megjelenítéséhez és az adatok naplófájlokban történő tárolása elengedhetetlenül szükséges a weboldalaink működéséhez és az informatikai biztonság fenntartásához, Ön nem tiltakozhat e tekintetben.

Kérdések hozzánk

Ha a weboldalunkon keresztül - például a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével - megkeresést küld nekünk, személyes adatait a megkeresés megválaszolása érdekében feldolgozzuk:

Ügyfélszámla

A személyes adatokra az ügyfélszámla kezeléséhez van szükség. A szükséges adatokat a regisztráció során "*"-gal jelöljük. A regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat a fiókkezelés céljából felhasználjuk. Az áruházon keresztül történő megrendelések esetén a fizetés típusától függően további adatokra van szükség. Az elektronikus fizetések feldolgozása céljából együttműködhetünk elektronikus fizetési szolgáltatókkal, és az Ön személyes adatait e feldolgozási célokra továbbíthatjuk.

Sütik használata

Általános információk a sütik használatáról

A korábban említett adatokon kívül a cookie-kat is tároljuk az Ön végberendezésén, amikor Ön a weboldalainkat használja. A sütik olyan rekordok, amelyeket egy weboldalról lehet elküldeni a böngészőnek, amely tárolja és visszaküldi azokat. A cookie-kban különböző adatok tárolhatók, amelyeket a cookie-t beállító szervezet olvashat.

Jogalap

A sütiket a törvényi előírásoknak megfelelően használjuk. Ezért a cookie-k használatához előzetes hozzájárulást kérünk Öntől, kivéve, ha a törvény nem írja elő a hozzájárulást. A hozzájárulás nem szükséges, ha a cookie-kban tárolt információk tárolása és olvasása feltétlenül szükséges az Ön által kifejezetten kért telemédia szolgáltatás (azaz online ajánlatunk) nyújtásához. Minden más esetben az Ön hozzájárulása szükséges. Ezt a hozzájárulást Ön előre, ellenőrizhetően és visszavonhatóan adhatja meg a hozzájáruláskezelő eszközünk segítségével.

Az adott cookie-használat adatvédelmi törvény szerinti jogalapjáról ebben az adatvédelmi szabályzatban vagy a cookie-kezelő platformunkon talál információkat.

A tárolás időtartama

A tárolási időszakot illetően két különböző típusú cookie-t lehet használni:

 • Munkamenet sütik: ezek a sütik törlődnek, miután elhagyta online ajánlatunkat és bezárta böngészőjét.
 • A tartós sütik a böngésző bezárása után is tárolva maradnak. Például a bejelentkezési státusz vagy a beírt keresési feltételek tárolhatók. Ezek a sütik a hatótávolság mérésére is használhatók.

 

Az egyes sütik tárolási idejére vonatkozó információkat a Cookie-kezelő platformunkon találja.

Információk az igénybe vett szolgáltatásokról

Cookie menedzsment platform 

Egy cookie-kezelő platformot használunk. Ez lehetővé teszi, hogy kezelje az általunk használt cookie-kat és az Ön által adott hozzájárulásokat, további információkat tudjon meg a cookie-kat használó adatkezelésről, valamint megtekinthesse az egyes esetekben használt cookie-k célját és tárolási idejét. 

A Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Németország, "Usercentrics" hozzájárulást kezelő platformját használjuk. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi számunkra a weboldal felhasználóinak az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulásának beszerzését és kezelését. A Usercentrics az Ön személyes adatainak címzettje, és számunkra adatfeldolgozóként jár el. A Usercentrics használatával kapcsolatos részletes információk a következő címen találhatók: https://https://usercentrics.com/privacy-policy/. 

A Usercentrics a weboldalunkat használó végfelhasználók által generált adatokat gyűjti. Amikor a végfelhasználó hozzájárulását adja, a Usercentrics automatikusan naplózza a következő adatokat: 

 • Böngésző információk. 
 • A hozzáférés dátuma és időpontja. 
 • Eszközinformációk. 
 • A meglátogatott oldal URL címe. 
 • Földrajzi elhelyezkedés. 
 • Weboldal elérési útvonala. 
 • A végfelhasználó hozzájárulási státusza, amely a hozzájárulás bizonyítékául szolgál. 

A hozzájárulás státuszát a végfelhasználó böngészője is tárolja, így a weboldal automatikusan el tudja olvasni és követni a végfelhasználó hozzájárulását minden további oldalkérésnél és a jövőbeli végfelhasználói munkameneteknél, akár 12 hónapig. A hozzájárulási adatokat (hozzájárulás és a hozzájárulás visszavonása) három évig tárolják. A megőrzési időszak megfelel a BGB 195. §-a szerinti rendszeres elévülési időnek. Ezt követően az adatokat azonnal törlik, vagy kérésre adatexport formájában továbbítják a felelős személynek. 

A weboldal működése a leírt feldolgozás nélkül nem garantált. A felhasználónak nincs lehetősége tiltakozni mindaddig, amíg a felhasználó bizonyos adatfeldolgozási műveletekhez való hozzájárulásának beszerzésére vonatkozó jogi kötelezettség fennáll. 

Esemény regisztráció 

Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy online regisztráljon ügyfélrendezvényeinkre. Ennek során az Ön elérhetőségi adatait a regisztráció, az adott eseményekről szóló információkat tartalmazó e-mailek küldése és egyéb szervezési célokból kezeljük. A regisztrációs folyamat részeként információkat tárolunk az Ön végberendezésén. Ezek az információk a regisztrációs űrlap megfelelő működéséhez szükségesek. Ügyfélrendezvényeink adminisztrációjához a német Code Piraten GmbH, Am Ruhmbach 44, 45149 Essen, a német Code Piraten GmbH guestoo eszközét használjuk. A Code Piraten GmbH-t a DSGVO 28. cikke szerinti adatfeldolgozóként bíztuk meg. 

Harmadik felek általi adatfeldolgozásra vonatkozó információk 

Google Analytics 

Ha Ön beleegyezését adta, a weboldalon a Google Analytics szolgáltatást használjuk. Ezt a webanalitikai szolgáltatást a Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: Google) biztosítja. Ez lehetővé teszi, hogy egy álneves felhasználói azonosítóhoz több eszközön keresztül adatokat, munkameneteket és interakciókat rendeljenek hozzá, és így elemezzék a felhasználó tevékenységét az eszközök között. 

A feldolgozás terjedelme 

A Google Analytics sütiket használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. 

A Google Analytics 4 alapértelmezés szerint engedélyezi az IP-cím anonimizálását. Az IP-anonimizálásnak köszönhetően az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban csonkítja. A teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítja a Google egy USA-beli szerverére, és ott rövidíti le. A Google szerint az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. 

Ezen a ponton azonban kifejezetten szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Google általában saját céljaira, különösen a webelemzési és nyomonkövetési szolgáltatása nyújtása céljából kezeli az adatokat. A Google Analytics keretében további, személyes adatként értékelendő használati adatokat gyűjtenek, például az egyes felhasználók azonosítási jellemzőit, amelyek például egy meglévő Google-fiókhoz való kapcsolódást is lehetővé tesznek. 

A weboldal látogatása során az Ön felhasználói viselkedése események formájában rögzítésre kerül. Az események lehetnek: 

 • Oldalmegtekintések 
 • Első látogatás a weboldalon 
 • A munkamenet kezdete 
 • Az Ön "kattintási útvonala", interakciója a weboldallal 
 • Görgetés (amikor a felhasználó az oldal végére görget (90%)) 
 • Kattintás külső linkekre 
 • belső lekérdezések 
 • Interakció a videókkal 
 • Fájl letöltések 
 • látott / kattintott hirdetések 
 • Nyelvi beállítás 

Szintén felvett: 

 • Az Ön hozzávetőleges helye (régió) 
 • Az Ön IP-címe (rövidített formában) 
 • az Ön böngészőjére és az Ön által használt végberendezésekre vonatkozó technikai információk (pl. nyelvi beállítások, képernyőfelbontás) 
 • Az Ön internetszolgáltatója 

Feldolgozási célok 

A Google a mi megbízásunkból ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére és a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására használja fel. A Google Analytics által készített jelentéseket weboldalunk teljesítményének és marketingkampányaink sikerének elemzésére használjuk]. 

Demográfiai jellemzők 

A Google Analytics "demográfiai jellemzők" funkcióját arra használjuk, hogy megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg a weboldal látogatóinak a Google hirdetési hálózatán belül. Ez lehetővé teszi olyan jelentések létrehozását, amelyek a webhely látogatóinak korára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó kimutatásokat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődésalapú hirdetéseiből, valamint harmadik fél szolgáltatóktól származó látogatói adatokból származnak. Ezeket az adatokat nem lehet konkrét személyhez rendelni. 

E-kereskedelmi nyomon követés 

A Google Analytics "e-kereskedelem nyomon követése" funkcióját használjuk. Az e-kereskedelmi nyomon követés lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük a weboldal látogatóinak vásárlói magatartását, hogy javíthassuk online marketingkampányainkat. Itt olyan információk kerülnek rögzítésre, mint a leadott megrendelések, a megrendelések átlagos értéke, a szállítási költségek és a termék megtekintésétől a vásárlásig eltelt idő. Ezeket az adatokat a Google egy tranzakciós azonosító alatt összegezheti, amelyet az adott felhasználóhoz vagy az eszközéhez rendelünk. 

Jelzések  

A Google Signals-t használjuk. Ez lehetővé teszi a Google Analytics számára, hogy további információkat rögzítsen azokról a felhasználókról, akik engedélyezték a személyre szabott hirdetéseket (érdeklődési kör és demográfiai adatok), és a hirdetéseket ezeknek a felhasználóknak készülékközi remarketing-kampányokban lehet eljuttatni. 

Google Remarketing 

A Google Remarketing elemzi az Ön felhasználói viselkedését a weboldalunkon (pl. bizonyos termékekre való kattintás) annak érdekében, hogy Önt bizonyos hirdetési célcsoportokba sorolja, és ezt követően megfelelő hirdetési üzeneteket játsszon le Önnek, amikor más online ajánlatokat látogat meg (remarketing vagy retargeting). 

Továbbá a Google Remarketing segítségével létrehozott hirdetési célcsoportok összekapcsolhatók a Google készülékközi funkcióival. Ily módon az Önhöz igazított, érdeklődés-alapú, személyre szabott reklámüzenetek, amelyek az Ön korábbi használati és böngészési szokásaitól függően az egyik végkészüléken (pl. mobiltelefon) az Ön egy másik végkészülékén (pl. táblagép vagy PC) is megjeleníthetők. 

Harmadik országba történő átutalás 

Amennyiben az adatok feldolgozására az EU/EGT-n kívül kerül sor, és nincs az európai szabványnak megfelelő szintű adatvédelem, a szolgáltatóval az EU szabványos szerződéses záradékokat kötöttünk a megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében. A Google Ireland anyavállalata, a Google LLC székhelye Kaliforniában, az Egyesült Államokban található. Nem zárható ki, hogy az adatokat az USA-ba továbbítják, és az amerikai hatóságok hozzáférnek a Google által tárolt adatokhoz. Az USA adatvédelmi szempontból jelenleg harmadik országnak minősül. Önt ott nem illetik meg ugyanazok a jogok, mint az EU/EGT-n belül. Előfordulhat, hogy Ön nem jogosult jogorvoslatra a hatóságok hozzáférése ellen. 

Címzettek / kedvezményezettek kategóriái 

Az adatok címzettjei a következők lehetnek/lehetnek 

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a DSGVO 28. cikke szerinti adatfeldolgozóként) 
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA 
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA 

Az adattárolás időtartama 

A cookie-kat kezelő platformunkon megtudhatja, hogy a cookie-k mennyi ideig tárolódnak a sütik az Ön végberendezésén. 

Jogalap 

A Google Analytics használatának jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása

Visszavonás 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve, ha a cookie-beállításoknál megkeresi és ott megváltoztatja a választását. A hozzájárulás alapján végzett feldolgozás jogszerűsége a visszavonásig nem változik. 

Google Ads és konverziós taktikázás 

Ha Ön beleegyezését adta, a weboldalon Google Ads hirdetéseket használunk, beleértve a konverziókövetést is. Ez a Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: Google) szolgáltatása. A Google Ads egy webanalitikai szolgáltatás A konverziókövetést az ajánlatunk célzott reklámozásához használjuk: 

Ha Ön a Google által elhelyezett hirdetésre kattint, az általunk használt konverziókövetés egy sütit ment el az Ön végberendezésén. Amikor Ön meglátogatja weboldalunk egy adott oldalát, mind mi, mind a Google kiértékelheti, hogy Ön egy általunk a Google-on elhelyezett hirdetésre kattintott, és ezt követően átirányították a weboldalunkra. 

Az így gyűjtött információk révén a Google statisztikákat készít számunkra a weboldalunk látogatásáról. Ezen túlmenően ez információt nyújt számunkra a hirdetésünkre (hirdetéseinkre) kattintó felhasználók számáról és a weboldalunk azon oldalairól, amelyeket ezt követően látogattak meg. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy konverziós statisztikákat készítsünk a konverziókövetést választó hirdetési ügyfelek számára. Az ügyfelek, azaz mi, mint a weboldal üzemeltetői, megtudják azoknak a felhasználóknak az összlétszámát, akik a hirdetésükre kattintottak és egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra irányultak át. Nem kapnak azonban olyan információt, amellyel a felhasználók személyesen azonosíthatók lennének. 

Harmadik országba történő átutalás 

Amennyiben az adatok feldolgozására az EU/EGT-n kívül kerül sor, és nincs az európai szabványnak megfelelő szintű adatvédelem, a szolgáltatóval az EU szabványos szerződéses záradékokat kötöttünk a megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében. A Google Ireland anyavállalata, a Google LLC székhelye Kaliforniában, az Egyesült Államokban található. Nem zárható ki, hogy az adatokat az USA-ba továbbítják, és az amerikai hatóságok hozzáférnek a Google által tárolt adatokhoz. Az USA adatvédelmi szempontból jelenleg harmadik országnak minősül. Önt ott nem illetik meg ugyanazok a jogok, mint az EU/EGT-n belül. Előfordulhat, hogy Ön nem jogosult jogorvoslatra a hatóságok hozzáférése ellen. 

Címzettek / címzettek kategóriái 

Az adatok címzettjei a következők lehetnek/lehetnek 

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a DSGVO 28. cikke szerinti adatfeldolgozóként) 
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA 
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA 

Az adattárolás időtartama 

A cookie-kat kezelő platformunkon megtudhatja, hogy a cookie-k mennyi ideig tárolódnak a sütik az Ön végberendezésén. 

Jogalap 

A Google Ads használatának jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása

Visszavonás 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve, ha a cookie-beállításoknál megkeresi és ott megváltoztatja a választását. A hozzájárulás alapján végzett feldolgozás jogszerűsége a visszavonásig nem változik. 

Google Tag Manager 

Weboldalunk a Google Címkéket használja Ezt a szolgáltatást a Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: Google) nyújtja.  A Google Tag Manager egy olyan megoldás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a weboldal címkéket egyetlen felületen keresztül kezeljük. A címkék olyan kis kódelemek a weboldalunkon, amelyeket többek között a forgalom és a látogatói viselkedés mérésére használunk. 

A Címkekezelő nyomon követi a címkék és a kiváltó szabályok sorát, amelyek meghatározzák, hogy mikor kell ezeket a címkéket használni rajtunk. Amikor meglátogatja a weboldalunkat, az aktuális címkekonfiguráció elküldésre kerül a böngészőjébe. Ez tartalmazza az arra vonatkozó utasításokat, hogy mely címkéket kell kiváltani. A Tag Manager gondoskodik a címkék kiváltásáról, amelyek viszont adatokat gyűjthetnek. Maga a Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz, mivel cookie-k nélküli tartományon keresztül működik, és nem gyűjt személyes adatokat. Ha a tartomány vagy a cookie-k szintjén történt deaktiválás, akkor ez a Google Tag Managerrel végrehajtott összes nyomkövető címkére érvényben marad. 

A Google maga is gyűjt információkat a szolgáltatás használatáról, valamint arról, hogy mely címkéket és milyen módon használják. A Google szerint ezeket az adatokat a szolgáltatás javítására, karbantartására, védelmére és fejlesztésére használják. 

További információkat a Google Tag Manager használati útmutatójában és a Google adatvédelmi szabályzatában talál. 

Hotjar Heat Maps

Ha Ön beleegyezését adta, a Hotjar-t ezen a weboldalon használjuk. Ez a Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta által nyújtott munkamenet-felvételi és hőtérképezési szolgáltatás. 

A Hotjar-t arra használjuk, hogy jobban megértsük a felhasználóink igényeit, és optimalizáljuk a weboldal kínálatát és élményét. A Hotjar technológiájának használatával jobban megértjük felhasználóink tapasztalatait (pl. mennyi időt töltenek a felhasználók mely oldalakon, mely linkekre kattintanak), és ez segít nekünk abban, hogy kínálatunkat a felhasználóink visszajelzéseihez igazítsuk. A Hotjar cookie-kkal és más technológiákkal dolgozik, hogy adatokat gyűjtsön felhasználóink viselkedéséről és végberendezéseikről, különösen az eszköz IP-címéről (amelyet csak anonimizált formában gyűjtenek és tárolnak a weboldal használata során), a képernyő méretéről, az eszköz típusáról (egyedi eszközazonosítók), a használt böngészőre vonatkozó információkról, a helyről (csak ország), a weboldalunk megtekintéséhez preferált nyelvről. A Hotjar ezeket az információkat a nevünkben egy álnevesített felhasználói profilban tárolja. 

Címzettek / címzettek kategóriái 

Az összegyűjtött adatok címzettjei / a címzettek kategóriái megtalálhatók a Cookie-kezelő platformunkon. 

Az adattárolás időtartama 

A cookie-kat kezelő platformunkon megtudhatja, hogy a cookie-k mennyi ideig tárolódnak a sütik az Ön végberendezésén. 

Jogalap 

A Hotjar használatának jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása

Visszavonás 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve, ha a cookie-beállításoknál megkeresi és ott megváltoztatja a választását. A hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűsége nem változik. 

LinkedIn Insight címke 

A LinkedIn konverziókövetést a LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország, LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország cégtől használjuk. A LinkedIn Conversion Tracking egy retargeting és analitikai eszköz, amelyet a LinkedIn Insight Tag működtet. A LinkedIn Insight tag lehetővé teszi a weboldalunkon tett látogatásokra vonatkozó adatok gyűjtését, beleértve az URL-t, a hivatkozó URL-t, az IP-címet, az eszköz és a böngésző jellemzőit, valamint az időbélyegeket. Ezeket az adatokat titkosítjuk, az IP-címeket lerövidítjük, és a tagok egyedi azonosítóit hét napon belül eltávolítjuk az adatok álnevesítésének érdekében. 

A LinkedIn nem oszt meg velünk semmilyen személyazonosításra alkalmas információt, csak összesített jelentéseket ad a weboldal közönségéről és a hirdetések teljesítményéről. A LinkedIn retargetinget is biztosít a weboldal látogatói számára, így ezeket az adatokat felhasználhatjuk arra, hogy célzott hirdetéseket jelenítsünk meg a weboldalunkon kívül, a tagok azonosítása nélkül. A LinkedIn-nél további információkat talál az adatvédelemről itt

Harmadik országba történő átutalás 

Amennyiben az adatok feldolgozására az EU/EGT-n kívül kerül sor, és nincs az európai szabványnak megfelelő szintű adatvédelem, a szolgáltatóval az EU szabványos szerződéses záradékokat kötöttünk a megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében. Nem zárható ki az adatok USA-ba történő továbbítása és az USA-amerikaiak hozzáférése. Az USA adatvédelmi szempontból jelenleg harmadik országnak minősül. Önt ott nem illetik meg ugyanazok a jogok, mint az EU/EGT-n belül. A hatóságok általi hozzáféréssel szemben Ön nem jogosult semmilyen jogorvoslatra. 

Címzettek / kedvezményezettek kategóriái 

Az adatok címzettjei a következők lehetnek/lehetnek 

 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA 
 • Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország. 

Az adattárolás időtartama 

A cookie-kat kezelő platformunkon megtudhatja, hogy mennyi ideig tárolódnak a cookie-k a végkészülékén. 

Jogalap 

A LinkedIn Insight Tag használatának jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. 

Visszavonás 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve, ha a cookie-beállításoknál megkeresi és ott megváltoztatja a választását. A hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűsége nem változik. 

Microsoft Dynamics

Weboldalainkon a Microsoft Dynamics 365-öt használjuk, amely a Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, Washington, USA, bejövő és kimenő marketing szolgáltatása. 

A Dynamicsot marketingkampányok lebonyolítására, elemzési célokra, valamint az ügyfelek és potenciális ügyfelek célcsoport-specifikus megszólítására használjuk. 

A feldolgozott adatok többek között a következők: 

 • az átvitt adatok mennyisége és a böngésző információi 
 • A látogatás dátuma és időpontja 
 • E-mail és IP-cím 
 • Referrer URL 

Harmadik országba történő átutalás 

Amennyiben az adatok feldolgozására az EU/EGT-n kívül kerül sor, és nincs az európai szabványnak megfelelő szintű adatvédelem, a szolgáltatóval az EU szabványos szerződéses záradékokat kötöttünk a megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében. Nem zárható ki az adatok USA-ba történő továbbítása és az USA-amerikaiak hozzáférése. Az USA adatvédelmi szempontból jelenleg harmadik országnak minősül. Önt ott nem illetik meg ugyanazok a jogok, mint az EU/EGT-n belül. A hatóságok általi hozzáféréssel szemben Ön nem jogosult semmilyen jogorvoslatra. 

Címzettek / címzettek kategóriái 

Az adatok címzettjei a következők lehetnek/lehetnek 

 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA 
 • Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írország. 

Az adattárolás időtartama 

A cookie-kat kezelő platformunkon megtudhatja, hogy a cookie-k mennyi ideig tárolódnak a sütik az Ön végberendezésén. 

Jogalap 

A Microsoft Dynamics használatának jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása

Visszavonás 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve, ha a cookie-beállításoknál megkeresi és ott megváltoztatja a választását. A hozzájárulás alapján végzett feldolgozás jogszerűsége a visszavonásig nem változik. 

Google-Maps

Helyszínünk megjelenítéséhez a Google Térképet használjuk. Ez a Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: Google ) szolgáltatása. Az úgynevezett kétkattintásos megoldást használjuk. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön meglátogatja oldalunkat, kezdetben nem kerülnek személyes adatok a Google-hoz. Csak akkor, ha a Load map-ra kattint, az Ön személyes adatai továbbításra kerülnek a Google-nak, és ott tárolódnak A feldolgozott adatok közé tartozhatnak különösen az Ön IP-címei és helymeghatározási adatai, amelyek azonban az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek feldolgozásra. 

Továbbá a Google Maps használatával Ön közvetlen használati kapcsolatot létesít a Google-lal. A Google felhasználási feltételeiről és adatvédelmi szabályzatáról további információkat itt talál

Címzettek / címzettek kategóriái 

Az összegyűjtött adatok címzettje a Google 

Az adattárolás időtartama 

A cookie-kat kezelő platformunkon megtudhatja, hogy a cookie-k mennyi ideig tárolódnak a sütik az Ön végberendezésén. 

Visszavonás 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve, ha a cookie-beállításoknál megkeresi és ott megváltoztatja a választását. A hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűsége nem változik. 

Youtube

A YouTube-ból származó komponenseket különböző helyeken integráltuk. A YouTube egy online videoportál, amely lehetővé teszi a videók közzétételét. A YouTube a Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: Google ) szolgáltatása. A Google felhasználási feltételeiről és adatvédelmi szabályzatáról itt talál további információkat. 

A YouTube-on tárolt videókat úgynevezett kétkattintásos megoldással ágyazzuk be. Ez azt jelenti, hogy amikor egy olyan oldalt hív meg, amelybe be van ágyazva egy videó, a videó kezdetben deaktiválva van, és ezért nem töltődik be. Csak miután megkaptuk az Ön hozzájárulását, töltődik be a megfelelő videó. 

A YouTube-tartalmak integrálása az úgynevezett kiterjesztett adatvédelmi módban történik. A YouTube biztosítja ezt, és így biztosítja, hogy kezdetben nem tárolódnak sütik az Ön készülékén. A megfelelő oldalak meghívásakor azonban a fentiekben a Weboldalaink látogatása során történő adatgyűjtésnél említett adatok kerülnek átadásra. Ezek az adatok azonban nem kapcsolhatók Önhöz, kivéve, ha az oldal elérése előtt bejelentkezett a YouTube-ra vagy egy másik Google-oldalra, vagy ha állandóan be van jelentkezve. Ezen a ponton szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Google ezeket az adatokat világszerte feldolgozza, ezért harmadik országokba történő továbbításra is sor kerül. 

Harmadik országba történő átutalás 

A Google Ireland anyavállalata, a Google LLC székhelye Kaliforniában, az Egyesült Államokban található. Nem zárható ki, hogy az adatokat az USA-ba továbbítják, és az amerikai hatóságok hozzáférnek a Google által tárolt adatokhoz. Az USA adatvédelmi szempontból jelenleg harmadik országnak minősül. Önt ott nem illetik meg ugyanazok a jogok, mint az EU/EGT-n belül. Előfordulhat, hogy Ön nem jogosult jogorvoslatra a hatóságok hozzáférése ellen. 

Címzettek / címzettek kategóriái 

Az adatok címzettjei a következők lehetnek/lehetnek 

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a DSGVO 28. cikke szerinti adatfeldolgozóként) 
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA 
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA 

Jogalap 

A Youtube használatának jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.  

Visszavonás 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve, ha a cookie-beállításoknál megkeresi és ott megváltoztatja a választását. A hozzájárulás alapján végzett feldolgozás jogszerűsége a visszavonásig nem változik. 

Online ajánlatok a közösségi médiában 

Online szolgáltatásokat kínálunk különböző platformokon, hogy információt nyújtsunk és kapcsolatba léphessünk Önnel. 

Nincs befolyásunk a személyes adatoknak az adott platform üzemeltetője általi feldolgozására. Amikor Ön meglátogatja az ottani ajánlatainkat, a platform üzemeltetője általában sütiket tárol a böngészőjében, amelyekben az Ön használati viselkedését vagy érdeklődési körét tárolják piackutatási és hirdetési célokra. 

Az így kapott - általában eszközönként eltérő - használati profilokat a platform üzemeltetői arra használják, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek. Az adatfeldolgozás olyan személyeket is érinthet, akik nem regisztráltak felhasználóként az adott platformon. Bizonyos körülmények között az Ön adatai az Európai Unió területén kívül kerülhetnek feldolgozásra, ami megnehezítheti az Ön jogainak érvényesítését. Az ilyen platformok kiválasztásakor azonban meggyőződünk arról, hogy az üzemeltetők vállalják az uniós adatvédelmi előírások betartását. 

Az Ön személyes adatainak feldolgozása, amikor meglátogatja valamelyik ajánlatunkat a közösségi médiában, a vállalatunk változatos külső bemutatásához és az Önnel való hatékony tájékoztatási lehetőség és kommunikáció kihasználásához fűződő jogos érdekünkön alapul. 

Az ajánlataink e platformokon történő használatával kapcsolatos adatkezelésről, a tiltakozási lehetőségekről és a tájékoztatási jogok érvényesítéséről részletes információkat az adott platform üzemeltetőjének adatvédelmi szabályzatában talál. 

Facebook 

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország 

Megállapodás a személyes adatok közös feldolgozásáról a GDPR követelményeinek megfelelően. 

A szolgáltató adatvédelmi politikája 

YouTube 

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország 

A szolgáltató adatvédelmi politikája 

Instagram

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország 

Megállapodás a személyes adatok közös feldolgozásáról a GDPR követelményeinek megfelelően
A szolgáltató adatvédelmi politikája 

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország 

Megállapodás a személyes adatok közös feldolgozásáról a GDPR követelményeinek megfelelően
A szolgáltató adatvédelmi politikája 

Xing

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország 

A szolgáltató adatvédelmi politikája 

Hírlevél 

Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy feliratkozzon ingyenes e-mail hírlevelünkre. Ezt a hírlevelet csak az Ön beleegyezésével küldjük. A hírlevélre való feliratkozáskor a beviteli maszk adatait (név és e-mail cím) továbbítjuk számunkra, és mindaddig tároljuk, amíg a hírlevélre való feliratkozás aktív. 

Ezen adatok hírlevél küldése céljából történő feldolgozásához az Ön hozzájárulását kérjük, és hivatkozunk erre az adatvédelmi tájékoztatóra. A regisztrációs folyamathoz az úgynevezett "kettős opt-in eljárást" alkalmazzuk. A regisztrációt követően egy e-mailt kap, amelyben egy linkre kattintva meg kell erősítenie a regisztrációját. Így megakadályozzuk, hogy illetéktelen harmadik személyek az Ön e-mail címét használva bejelentkezzenek. 

A regisztrációs folyamatot naplózzuk, hogy a jogi követelményeknek megfelelően bizonyítani tudjuk a folyamatot. A hívó végberendezés IP-címét, a bejelentkezés dátumát és időpontját tároljuk. Az Ön által megadott adatokat mindaddig tároljuk, amíg a hírlevélre való feliratkozás aktív. 

Az előfizetést bármikor lemondhatja. Ehhez minden hírlevélben található egy megfelelő leiratkozási link. Ez lehetővé teszi a hozzájárulás visszavonását is. Az Ön adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása a hírlevelek fogadásához. 

Ha Ön árut vagy szolgáltatást vásárol tőlünk, és megadja nekünk e-mail címét, fenntartjuk a jogot, hogy azt hírlevelek küldésére használjuk, amelyekben saját hasonló termékeinket vagy szolgáltatásainkat reklámozzuk. Ez az ügyfeleink reklámcélú megszólításához fűződő jogos érdekeink védelmét szolgálja, amelyek az érdekmérlegelés keretében felülmúlják a mi érdekeinket. Ön bármikor tiltakozhat adatai ilyen felhasználása ellen, ha üzenetet küld az alább említett elérhetőségeken vagy a reklám e-mailben található leiratkozási linken keresztül, anélkül, hogy az alapdíjak szerinti átviteli költségeken kívül más költséget kellene viselnie. Amennyiben a hírlevél küldése áruk vagy szolgáltatások értékesítése alapján történik, a tisztességtelen versenyről szóló törvény (UWG) rendelkezéseire hivatkozunk. 

A nyitási arányok elemzése/ 

Hírleveleink tartalmaznak egy pixel méretű fájlt (úgynevezett webjelző vagy nyomkövető pixel), amelyet a hírlevél megnyitásakor a mi szerverünkről, vagy ha szállítási szolgáltatót használunk, akkor az ő szerveréről kérünk le. A lekérdezés során technikai információkat, például a böngészőre és az Ön rendszerére vonatkozó információkat, valamint az Ön IP-címét és a lekérdezés időpontját gyűjtjük. 

Ezeket az információkat többek között hírlevelünk technikai fejlesztésére használjuk. Ezen kívül szeretnénk meghatározni a hozzáférési időt és az olvasási szokásokat a letöltési hely alapján. Ez az elemzés magában foglalja annak meghatározását, hogy a hírleveleket megnyitották-e, mikor nyitották meg, és mely linkekre kattintottak. Technikai okokból ezeket az információkat egyéni címzettekhez lehet rendelni. Semmilyen módon nem áll érdekünkben az egyes felhasználók nyomon követése. Az értékelések inkább arra szolgálnak, hogy felismerjük felhasználóink olvasási szokásait, és tartalmainkat hozzájuk igazítsuk, vagy más, a felhasználói csoportok érdeklődését tükröző tartalmat küldjünk nekik.  

A hírlevél értékelése és sikerének mérése a felhasználók kifejezett beleegyezésével, jogos érdekeink alapján történik, egy olyan felhasználóbarát és biztonságos hírlevélküldő rendszer használata céljából, amely üzleti érdekeinket szolgálja és megfelel a felhasználók elvárásainak. 

A teljesítménymérés külön visszavonása sajnos nem lehetséges. Ha tiltakozni kíván a teljesítménymérés ellen, le kell mondania hírlevél-feliratkozását. Vagyis ha Ön hozzájárult, akkor vissza kell vonnia a hozzájárulását. A korábban bejelentett jogos érdekünk alapján történő kézhezvételkor tiltakoznia kell a hírlevél kézhezvétele ellen. 

Hírlevelünk küldésének jogalapja vagy az Ön önkéntes hozzájárulása, vagy a mi jogos érdekünk

Tiltakozás lehetősége (Opt-Out) 

Ön bármikor lemondhatja hírlevelünk kézhezvételét, azaz visszavonhatja hozzájárulását, vagy tiltakozhat a további kézhezvétel ellen. A hírlevél lemondására szolgáló linket minden hírlevél végén megtalálja, vagy egyébként a fent megadott kapcsolattartási lehetőségek egyikét használhatja erre a célra, lehetőleg e-mailben. 

A leiratkozott e-mail címeket jogos érdekeink alapján legfeljebb három évig tárolhatjuk, mielőtt törölnénk őket, hogy bizonyítsuk, hogy korábban beleegyezésüket adták. Ezen adatok feldolgozása a követelésekkel szembeni esetleges védekezés céljára korlátozódik. A kifogások állandó betartására vonatkozó kötelezettségek esetén fenntartjuk a jogot, hogy az e-mail címet kizárólag ebből a célból egy feketelistán tároljuk. 

Címzettek / kedvezményezettek kategóriái 

Az összegyűjtött adatok címzettje a CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Németország. A CleverReach-et a DSGVO 28. cikke szerinti adatfeldolgozóként bíztuk meg. 

Kereskedelmi és üzleti szolgáltatások 

Szerződéses és üzleti partnereink, pl. beszállítók, ügyfelek és érdekelt felek (a továbbiakban: Üzleti partnerek) adatait szerződéses vagy hasonló jogviszonyok, valamint kapcsolódó intézkedések keretében és az üzleti partnereinkkel folytatott kommunikáció keretében kezeljük. 

Ezeket az adatokat szerződéses kötelezettségeink teljesítése, jogaink biztosítása, valamint a kapcsolódó adminisztratív feladatok és vállalati szervezetünk céljából dolgozzuk fel. Üzleti partnereink adatait a vonatkozó jogszabályok keretein belül csak annyiban adjuk át harmadik félnek, amennyiben ez a fent említett célokból vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, illetve az érintettek hozzájárulásával (pl. a résztvevő távközlési, szállítási és egyéb kiegészítő szolgáltatások, valamint alvállalkozók, bankok, adó- és jogi tanácsadók, fizetési szolgáltatók vagy adóhatóságok részére). A szerződéses partnereket az adatkezelés további formáiról, pl. marketing célú feldolgozásról, a jelen adatvédelmi tájékoztató hatálya alatt tájékoztatjuk. 

Üzleti partnereinket az adatgyűjtési folyamat előtt vagy közben, illetve személyesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen adatokra van szükségük az említett célokra. 

Ügyfél-elégedettségi felmérések 

Minőségünk biztosítása érdekében rendszeres időközönként felméréseket végzünk az ügyfelek elégedettségéről. Az ügyfeleket kétévente e-mailben kérjük fel a részvételre. Ezenkívül egy megrendeléssel kapcsolatos felmérést is végzünk, amelyet a számla elküldése után e-mailben küldünk el az ügyfélnek. 

Az adatok törlése és a tárolási időszak 

Amint az adatkezelés célja megszűnik, töröljük vagy zároljuk az Ön személyes adatait. Az adatokat azonban ezen időszakon túl is tárolhatjuk, ha ezt a ránk vonatkozó jogi előírások megkövetelik. Ez mindenekelőtt azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket jogi archiválási okokból meg kell őrizni (pl. kereskedelmi jogi okokból általában 6 évig vagy adójogi okokból általában 10 évig). 

Feldolgozott adatok: 

Leltáradatok (pl. nevek, címek), fizetési adatok (pl. banki adatok, számlák, fizetési előzmények), kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok), szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, futamidő). 

A feldolgozás céljai: 

Szerződéses szolgáltatások nyújtása és ügyfélszolgálat, kapcsolattartási kérelmek és kommunikáció, belső szervezeti eljárások, kérelmek kezelése és megválaszolása. 

Jogalap: 

Szerződés teljesítése/szerződés előtti megkeresések, Jogi kötelezettség Jogos érdekek. 

Alkalmazások 

A nálunk történő jelentkezés során az Ön által megadott adatokat - például elérhetőségi adatait és képesítéseit - kizárólag a jelentkezési eljárás lebonyolítása céljából használjuk fel. 

A pályázatok rendszerezésére egy online pályázati portált használunk. Ezen online portál használatának keretében a következő személyes adatokat kezeljük (cím, keresztnév, vezetéknév, utca és házszám, irányítószám és város, e-mail cím, telefonszám/mobilszám, szabad mező a pályázati levelek számára, melléklet feltöltése a pályázati levelekhez és dokumentumokhoz). Az adatok továbbítása titkosítva történik. 

Az Ön adatait belsőleg továbbítjuk az illetékes osztályvezetőknek. Személyes adatait az Ön munkaviszonyra való jelentkezése céljából kezeljük, amennyiben ez szükséges a velünk való munkaviszony létesítéséről szóló döntéshez. 

Ezen túlmenően feldolgozhatjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben ez szükséges a velünk szemben a jelentkezési folyamatból eredő, érvényesített jogi igények megvédéséhez. 

Az Ön adatait a pályázati eljárás befejezése után 6 hónappal töröljük, kivéve, ha a pályázóval másként állapodtak meg (lásd pl. a pályázói körbe való felvétel). Ha az Ön jelentkezését munkaszerződés megkötése követi, az adatok a személyzeti aktába kerülnek..

Mennyi ideig tárolják az adatokat? 

Személyes adatait addig tároljuk, amíg az Ön kérelméről szóló döntés meghozatalához szükséges. Amennyiben Ön és köztünk nem jön létre munkaviszony, az adatokat továbbra is tárolhatjuk, amennyiben ez az esetleges jogi igényekkel szembeni védekezéshez szükséges. Ebben az összefüggésben a pályázati dokumentumokat az elutasító döntésről szóló értesítés után 6 hónappal töröljük, kivéve, ha jogi viták miatt hosszabb tárolásra van szükség. 

A pályázói körbe való felvétel 

Örömmel vesszük fel jelentkezését a jelentkezők körébe. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. Ezt a hozzájárulását a megfelelő opció aktiválásával adhatja meg, mielőtt elküldi jelentkezését. 

Ha az Ön pályázati dokumentumait a pályázói adatbázisban egy éven belül nem használjuk fel, az Ön pályázati dokumentumait automatikusan töröljük. 

Nincs automatizált döntéshozatal 

Egyedi esetekben nem kerül sor automatizált döntésre, azaz az Ön kérelméről szóló döntés nem kizárólag automatizált feldolgozáson alapul. 

Az érintettek jogai 

Mint érintettnek, Önt különböző jogok illetik meg, amelyekről az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni. Személyes adatai feldolgozásának okától és típusától függően az alábbiakban ismertetett jogok illetik meg Önt. 

Az Ön tájékoztatáshoz való joga 

Érintettként joga van tudni tőlünk, hogy kezelünk-e Önről személyes adatokat, és ha igen, milyen személyes adatokat kezelünk Önről. 

Ön jogosult arra is, hogy kérjen tőlünk egy másolatot a feldolgozás tárgyát képező személyes adatairól. 

Az Ön helyesbítéshez való joga 

Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsünk minden olyan személyes adatot, amely Ön szerint pontatlan. 

Önnek joga van arra is, hogy kérje tőlünk az Ön által hiányosnak ítélt személyes adatok kiegészítését. 

Az Ön törléshez való joga 

Ha a jogi követelmények teljesülnek, kérheti személyes adatainak törlését. 

Ez a helyzet például akkor, ha az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, és Ön visszavonja azt. 

Előfordulhat azonban, hogy nem töröljük az adatokat, például ha azokat a törvényes megőrzési idők miatt meg kell őriznünk. Akkor sem tehetünk eleget az Ön törlési kérelmének, ha az Ön személyes adatainak feldolgozása jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges. 

Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához 

Bizonyos feltételek mellett Önnek mint érintettnek joga van kérni, hogy korlátozzuk személyes adatai feldolgozását.  

Az egyik ilyen feltétel például az, hogy Ön vitatja személyes adatainak pontosságát. Vagy az az eset is, amikor már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek ezekre az adatokra jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez van szüksége. 

Az Ön tiltakozási joga 

Ha az Ön személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük, akkor Ön jogosult tiltakozni a feldolgozás ellen, ha ez az Ön különleges személyes helyzete miatt merül fel.  Ez a tiltakozási jog azonban nem áll fenn, amennyiben az adatkezeléshez olyan nyomós közérdek fűződik, amely meghaladja az Ön érdekeit, vagy jogszabályi rendelkezés kötelez minket az adatkezelésre, vagy az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. 

Ha az Ön személyes adatait közvetlen reklámozásra használjuk fel, akkor Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon az ilyen reklámcélú adatkezelés ellen. Ha Ön tiltakozik az ilyen célú feldolgozás ellen, személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük e célból. 

Ha az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor a jövőre nézve visszavonja. Az Ön visszavonása nem érinti a visszavonásig történt feldolgozás jogszerűségét. 

Az adatok hordozhatóságához való jog 

Ez a jog csak azon személyes adatok tekintetében illeti meg Önt, amelyeket Ön maga bocsátott rendelkezésünkre. Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy ezeket a személyes adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. 

Másik lehetőségként joga van kérni, hogy az adatait géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek. Ez azonban csak akkor érvényes, ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása vagy szerződés alapján dolgozzuk fel, és a feldolgozás automatizált folyamatok segítségével történik. 

Panasztétel a felügyeleti hatóságnál 

Önnek joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt. 

Változások 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat időről időre kiigazításra kerül. Ezekre a kiigazításokra például akkor kerül sor, ha a műszaki fejlődés, jogi követelmények vagy egyéb hatások változásokat eredményeznek. 

Booth: 2023. május 

A közösségi média adatvédelméről

Információk a speciális sütikről: