Ugrás a tartalomra

A mérési bizonytalanság alapjai

Ez a tudásoldal oldal a mérési bizonytalanság jelentésével, jelentőségével, hatásával, meghatározásával és számításával kapcsolatos kérdésekre ad választ. Ezzel összefüggésben tájékoztatást kap az érzékenységi együtthatóról és a mérési bizonytalansági mérlegről/büdzséről. 

A mérés bizonytalansága a helyes és mért értékhez képest

Mit jelent a mérési bizonytalanság?

A mérések nem adnak abszolút pontos értékeket, mivel mindig vannak bennük tökéletlenségek és hiányosságok, amelyeket nem lehet pontosan számszerűsíteni. Így a mérési eredmény függ az alkalmazott mérési módszertől, a környezeti feltételektől, mint például a hőmérséklet, a páratartalom és a környezeti nyomás, az alkalmazott mérési technika teljesítményétől (offset, drift) és a kalibráló szakember hozzáértésétől. 

Mapping of accuracy, precision and resolution in a sketch

Kapcsolat a következők között: Precizitás, pontosság és felbontás

A felbontás alatt a legkisebb mérési egységet értjük, ebben az esetben a céltárgy gyűrűi közötti távolságot. A lövedéklyukak szórása a precizitást jelzi, ez a találatok reprodukálhatóságának mérőszáma. A lövedéklyukaknak a célpont középpontjához viszonyított szórását a pontosság fejezi ki. (Csak a szisztematikus eltéréseket vesszük figyelembe.) 

Miért fontos a mérési bizonytalanság?

A mérési eredmény értékeléséhez és további felhasználásához a mérőeszköz meghatározott becsült értéke mellett az eredmény minőségéről is nyilatkozni kell. A mérési bizonytalanság feltüntetése erősíti a mérési eredményekbe vetett bizalmat, és lehetővé teszi a különböző mérések összehasonlítását. Ez alapvető követelmény a nemzeti és nemzetközi árucserében. A mérési bizonytalansággal való foglalkozásnak más okai is vannak; például ha a mérés egy kalibrálás részét képezi, és azt a kalibrálási jegyzőkönyvön fel kell tüntetni, vagy ha egy mérőműszer pontossági specifikációjának való megfelelést kell értékelni. "A mérési bizonytalanság nélküli mért érték nem teljes mérési eredmény!" 

Mi a mérési bizonytalanság hatása a kalibrálással összefüggésben?

A kalibrálás során ellenőrzik, hogy az érzékelő megfelel-e a megadott pontosságnak. A megállapított eltérésnek kisebbnek kell lennie a megengedett eltérésnél. Maga a kalibrálás azonban, mint minden mérés, bizonytalansággal terhelt. Ezt a mérési bizonytalanság formájában adják meg. A mérési bizonytalanság főként a kezelő, a vizsgálati tétel, a módszer és a referencia hibahatásaiból tevődik össze. A mérési bizonytalanság a mérési eredmény véletlen szórásának mértékegysége, ezért +/- értékkel van jelölve. A döntési szabálytól függően bele kell számítani a megfelelőségértékelésbe. 

Kalibrálás

Hogyan határozzák meg és számítják ki a mérési bizonytalanságot?

A mérési bizonytalanság számítási elve a GUM szerint

A mérési bizonytalanság meghatározása általában a leírt eljárás szerint történik. Az egyes Xi befolyásoló mennyiségeket eloszlásuknak megfelelően u(Xi) valószínűségi függvényként írják le, az Y = f(Xi) mérési modellhez tartozó érzékenységekkel kompenzálják, és a kvadratikus összeadás módszerével kombinálják egy standard mérési bizonytalansághoz u(Y). Az u(Y) standard mérési bizonytalanság a mérés szórásának mérőszáma. Annak érdekében, hogy kifejezzük azt az értéktartományt, amelyben a valódi mért érték általában 95%-os valószínűséggel van, a szintmérési bizonytalanságot megszorozzuk egy konfidencia tényezővel. A legtöbb esetben normális eloszlás alkalmazható. A konfidenciaszinthez tartozó szorzó ebben az esetben a 2.

Mit jelent a GUM szerinti mérési bizonytalanság?

A "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", rövidítve GUM, a mérési bizonytalanságok értékelésének és meghatározásának világszerte elfogadott szabványának tekinthető, amelyet több nemzetközi szervezet is elfogadott. A GUM azt a megközelítést követi, hogy minden mérési eredményt a mérőeszköz legjobb becsült értékeként ad meg, a hozzá tartozó mérési bizonytalansággal együtt. Így a GUM-módszer egy világosan meghatározott értékelési eljárást biztosít a mérési feladat és a releváns mennyiségek változékonysági tartományainak leírására valószínűségi eloszlások és modellegyenletek segítségével. Ez azt jelenti, hogy a GUM-módszer segítségével átláthatóan kimutatható, hogy milyen összefüggéseket használnak a mérési bizonytalanság meghatározásához, és hogyan tekintik az érintett mennyiségek becslését. 

A mérési bizonytalanság kiszámításának statisztikai alapelvei

A metrológiai tapasztalatok általában azt mutatják, hogy a mérési folyamatokat nem lehet olyan pontosan szabályozni, és a mérési feltételeket nem lehet olyan pontosan meghatározni, hogy egy mérőszámhoz csak egyetlen értéket lehessen rendelni. Ezért a megoldás abban rejlik, hogy a hiányos ismereteket értékeloszlásokkal írjuk le, amelyek súlyát becsléssel határozzuk meg. Egy mérhető mennyiség tolerálható értékeire vonatkozó többé-kevésbé pontos ismereteket a lehetséges értékek eloszlásai írják le. A valószínűségi sűrűség határozza meg, hogy a rendelkezésre álló ismeretek alapján milyen súlyt kap egy X méretű Y érték. Ahhoz, hogy később megfelelő mérési bizonytalansági számítást tudjunk végezni, szükségesek a valószínűségszámítás vagy a statisztika alapjai: 

Eloszlásfüggvények, mint például: 

  • négyszögletes, trapéz alakú, háromszögletes, harang alakú (Gauss görbe) eloszlás. 

Egyéb statisztikai paraméterek, mint például: 

  • számtani átlag, tartomány, szórás, standard eltérés, hibaterjedés

Mit jelent az érzékenységi együttható a mérési bizonytalansággal összefüggésben?

Az érzékenységi együttható azt írja le, hogy az eredményváltozó becsült értékét milyen mértékben befolyásolják a bemeneti változó becsült értékének változásai. Meghatározható a modellfüggvényből egyenlet vagy numerikus módszerekkel. 

Mi az a mérési bizonytalansági mérleg/mérési bizonytalansági büdzsé?

Egy mérés bizonytalansági elemzésének - amelyet gyakran mérési bizonytalansági büdzsének is neveznek - tartalmaznia kell a mérés során fellépő összes bizonytalansági forrás felsorolását, a kapcsolódó standard mérési bizonytalanságokkal együtt, valamint annak feltüntetésével, hogy ezeket hogyan határozták meg. Többször megismételt megfigyelések esetén az elvégzett megfigyelések n számát is meg kell adni.