Ugrás a tartalomra

Az elektromos kalibrálás területén szerzett ismeretek

Az elektromos mérésekhez kapcsolódó tudásoldal választ ad az elektromos kalibrálással kapcsolatos kérdéseire. Részletesebb információkat kaphat az alacsony frekvenciás méréstechnikáról, az EMC-vizsgálatokról, valamint az oszcilloszkópok és ellenállásetalonok kalibrálásáról. 

Mit ért a Testo Industrical Services alacsony frekvenciás mérési technológia alatt?

Közvetlen, de közvetett mérési módszereket is alkalmaznak erre a célra, mint például a helyettesítés. A kalibrálási portfólió emellett különböző gyártók mérőmoduljait, mérőkártyáit és teljesítménymérőit is tartalmazza. A teljesítménymérők elsősorban a váltakozó áramú mennyiségek, például az áram és a feszültség mérésével foglalkoznak, de az egymáshoz való fázisviszonyukkal és a belőlük származtatott aktív és reaktív teljesítménymennyiségekkel is.

Hogyan kalibrálják az oszcilloszkópokat?

Ezek olyan készüléktípusok, amelyek lehetővé teszik a váltakozó feszültség időbeli ábrázolását egy meghatározott határfrekvenciáig. Ezen eszközök kalibrálásá egyrészt váltakozó értékeket vizsgálnak, de a kívánt határfrekvenciától függően nagyfrekvenciás eljárásokat is alkalmaznak. A határfrekvencia vagy a csatlakozás meghatározott hullámimpedanciájának meghatározása két tipikus nagyfrekvenciás mérési mennyiség az oszcilloszkópkalibrálás területén. Az akár 50 GHz sávszélességű oszcilloszkópokat speciális mérőállomáson teljesen automatizálva kalibráljuk.

Elektromos kalibrálás

Miért végzik az EMC-vizsgálatokat a zavartűrés szempontjából?

A zavartűrés vizsgálatához egy impulzusgenerátor segítségével normatívan meghatározott zavaró jeleket generálnak, és ezeket alkalmazzák a vizsgált eszközre. Annak biztosítása érdekében, hogy az impulzusgenerátor megfeleljen a normatív követelményeknek, rendszeres kalibrációra van szükség. 

Hogyan kalibrálják az ellenállás etalonokat?

A referenciastandardokat közvetlen méréssel vagy a helyettesítési módszerrel kalibrálják. A közvetlen mérés során ismert mérőáramot kapcsolnak az etalonhoz, és mérik a rajta fellépő feszültségesést. Ha nagyon nagy pontosságra van szükség, a kalibrálást helyettesítési módszerrel, úgynevezett mérőhíddal végzik. Ez azt jelenti, hogy egy ismert referenciát állítanak be a kalibrálandó ismeretlen etalonhoz képest. Az általunk használt mérőhíd segítségével alacsony mérési bizonytalanságot érünk el, és széles mérési tartományt fedünk le.