Ugrás a tartalomra

Dimenzionális paraméterek kalibrálása

Dimenzionális laboratóriumunkban a legnagyobb pontossággal kalibráljuk az Ön hosszmérő berendezéseit. Ezek közé tartoznak a vizsgálóberendezések, mérő etalonok és szögmérők.

A mérési eredmények biztosítása érdekében helyiségeinket 20 °C ± 1 K hőmérsékleten klimatizáljuk. Ez biztosítja a szabványoknak megfelelő és megbízható kalibrálást a kalibráló laboratóriumainkban. A mérőhasábok kalibrálásához akár 20 °C ± 0,5 K hőmérsékletű helyiségek is rendelkezésre állnak.

A napi kalibrálások nagy száma jellemzi, ezért számos folyamatot automatizáltuk optimalizáltuk és automatizáltak, hogy az időigényes kézi kalibrálási folyamatot ki lehessen hagyni. Laboratóriumunk rendelkezik egy teljesen automatizált mérőrobottal, amely nagyon rövid idő alatt, a legkisebb mérési bizonytalansággal kalibrálja Ön helyett a mérőeszközöket és etalonokat. A normatív kalibrálási körön kívül, mint például a külső, belső, mélység- és lépésmérés, a fényrésvizsgálatokat és a könnyű mozgásteszteket is teljesen automatikusan végzi el a kalibrálórobot.  

A menetgyűrűk és menetmérők kalibrálásához több szkennert használnunk, hogy a szokásos menetátmérőn kívül a menetmagasságról és a peremszögről is tudjunk eredményt adni. A tárcsás vizsgálóberendezések területén több teljesen automatikus tárcsás vizsgálóberendezés-vizsgálóállomás van használatban, amelyek egy kamerarendszeren keresztül kezelői befolyás nélkül, folyamatbiztosan és reprodukálhatóan határozzák meg a mért értékeket. Továbbá optimális felszereltséggel rendelkezünk az Ön egyedi munkadarabjainak, vizsgálóberendezéseinek, szerelvényeinek és még sok más eszköznek a kalibrálásához és méréséhez.  

Ezen túlmenően megkülönböztet minket a Keyence gyártóval fennálló hosszú távú kizárólagos partnerségünk. Ez lehetőséget ad Önnek arra, hogy az optikai mérőműszerek akkreditált kalibrálását közvetlenül az Ön telephelyén végezzük el, minimális állásidővel. 

Az Ön előnye: A mi kompetenciánk

 • Kiterjedt kalibrációs portfólió
 • Teljesen automatizált mérőrobot

Újításaink:

 • 2D/3D koordináta mérési technológia és CT szkennelés
 • Exkluzív partnerség a KEYENCE-vel

Hosszmérő berendezések

A Testo Industrial Services hosszmérő laboratóriumában szinte minden típusú hosszmérő berendezést 20 °C ± 1 K állandó hőmérsékleten kalibrálnak.  

A laboratórium például több teljesen automatikus tárcsás tesztberendezés-vizsgálóállomással rendelkezik. A 100 mm-es analóg és digitális tárcsás mérőműszerek kalibrálása a lehető legrövidebb feldolgozási idő alatt történik egy folyamatbiztos kamerás leolvasó rendszer segítségével. Ezenkívül az elmozdulásérzékelők linearitását az elmozdulásérzékelő mérőállomásunkon a vonatkozó gyártói előírásoknak megfelelően határozzuk meg. Itt egyre több elektronikus elmozdulásérzékelővel az egyes vizsgálati pozíciókat egy lineáris motortengellyel nagy sebességgel, teljesen automatikusan mérjük meg. Ezenkívül mérőszalagok és hosszmérők kalibrálása 100 m-es mérőállványunkkal lehetséges. Hasonlóképpen, az út-nyúlás érzékelők kalibrálása 5 m-ig lehetséges.

Tesztállomás mérőórák kalibrálásához

Mérőállomásainkon a következő mérőberendezésekre specializálódtunk:  

 • Mérőórák 
 • Külső mikrométerek  
 • Mechanikus és digitális tárcsás tesztberendezések  
 • Tapintó mérőórák
 • Potenciometrikus elmozdulásmérő huzalos érzékelők  
 • Mérőszalagok/vonalzószalagok/lapos vonalzók  
 • Szögmérő/protraktor 

Mérőrobot tolómérőkhöz

A tolómérők az egyik legrégebbi vizsgálóeszköz az iparban, és még a magánszférában is megtalálható. A napi kalibrálások nagy száma miatt számos folyamatot optimalizáltunk és automatizáltunk, hogy leváltsuk az időigényes kézi, nagyon kezelőfüggő kalibrálási folyamatot.  

Laboratóriumunk rendelkezik egy teljesen automatizált mérőrobottal, amely nagyon rövid idő alatt, nagyon alacsony mérési bizonytalansággal kalibrálja az Ön számára a .mérőeszközöket és etalonokat. A megszokott kalibrálásokon túl, a külső, belső, mélység- és lépésmérés, a fényrésvizsgálatokat és a könnyű mozgásteszteket is teljesen automatikusan végezzük a kalibrálórobottal 300 mm-es mérési tartományig. 

Teljesen automatizált mérőroboton végzett tesztelés

A mérőrobotunkkal a következő vizsgálóberendezésekre specializálódtunk:

 • Tolómérő  
 • Tolómérő numerikus kijelzővel 

Mérőeszközök és felületmérések

A Testo Industrial Services mérési laboratóriumában több, külső mérésekhez legfeljebb 1000 mm, illetve belső mérésekhez legfeljebb 800 mm hosszúságú vízszintes lineáris enkódert használunk referencia mérőeszközként a hossz- és méret etalonok kalibrálásához.  

Szakképzett személyzetünk végzi a hengeres és kúpos külső, belső és menetes mérések kalibrálását. Az egyszerű osztásátmérőn kívül (1. kalibrálási lehetőség) más menetes paramétereket is meghatározunk, mint például az osztás, a külső, a magátmérő és a profilszög (2-5. kalibrálási lehetőség). 

A vizsgálati és mérőberendezések megfelelőségértékelésére vonatkozó kötelező erejű döntési szabályok előnyösek a kalibrálás szempontjából

Hossz- és felületmérésben a következő mérőeszközökre specializálódtunk:

 • hengeres és kúpos dugóidomszerek
 • hengeres és kúpos gyűrűs idomszerek  
 • hengeres és kúpos menetes dugóidomszerek  
 • hengeres és kúpos menetes gyűrűs idomszerek 
 • Tesztcsapok  
 • Etalonok mérése
 • Tapintásmérők 

Mérőhasáb tesztállomás

A mérőhasábokat többnyire tolómérők, külső mikrométerek ellenőrzésére vagy nagy pontosságú etalonoknál használják. Annak érdekében, hogy a mérőberendezés reprezentatív és megbízható mérési értékeket szolgáltasson, ajánlott ezeknek a mérőeszközöknek a rendszeres kalibrálása. A Testo Industrial Services akkreditált kalibrálólaboratóriumként rendelkezik a megfelelő szakértelemmel és a megfelelő mérőeszköz-vizsgáló állomásokkal.   
A VDI/VDE/DGQ 2618 lap 3.1 szabvány szerinti szabványoknak megfelelően kalibrálunk Önnek 0,5 mm és 150 mm közötti mérési tartományban. 

Mérőhasáb-vizsgáló állomásunkon a következő mérőműszerekhez rendelkezünk akkreditációval:  

 • Acél mérőhasábok  
 • Kerámia mérőhasábok 
 • Volframkarid (keményfém) mérőhasábok 

Koordináta metrológiai és 3D szkennelési eljárások

A Testo Industrial Services nagyszámú nagy pontosságú koordináta mérőgéppel rendelkezik, amelyek alkalmasak szabványos és speciális geometriák vizsgálatára. Ezek közé tartoznak a speciális mérőeszközök, fogaskerekek, sebességváltóházak, turbinalapátok, hengeres csavarok és még sok más. A geometriai termékleírások (GPS) szerinti méret-, forma- és helytűrések kalibrálásán túlmenően kínáljuk az Ön vizsgálóberendezéseinek, mesterdarabjainak (beállítási etalonok), vizsgálati berendezéseinek és egyéb nyomon követéshez vagy vizsgálóberendezéseinek ellenőrzését. Ezt a kalibrálási kört kiegészíti az a lehetőség, hogy az Ön teljes rögzítőelemeit és szerelvényeit az ideális mérethez viszonyítva mérjük, és szükség esetén beállítjuk.

Nagy pontosságú koordináta-mérőgépek széles skálájának kalibrálása

Koordinátamérő gépeinknél a következő mérőeszközökre specializálódtunk: 

 • Gradiens tesztberendezések  
 • Fogaskerék-vizsgáló berendezések  
 • Speciális menetvizsgáló berendezések (belső és külső)  
 • Kalibrációs etalonok  

Mérő mikroszkópok

A vizsgálóberendezések gyakran laposak, érzékenyek vagy kicsik, és csak korlátozott mértékben mérhetők tapintással. Az optikai mérőmikroszkópok ezzel szemben gyakran olyan dolgokat tárnak fel, amelyeket emberi szemmel csak sejteni lehet a látási képességüknek köszönhetően. A Keyence mérőműszergyártóval való hosszú távú és kizárólagos együttműködésünkkel a Testo Industrial Services biztosítja az Ön optikai mérőműszereinek pontosságát, és a gyártóval egyeztetett kalibrálási és beállítási programokon túlmenően akkreditált kalibrálást is végez közvetlenül az Ön telephelyén. 

Keyence exkluzív partnerség

Mérőmikroszkópjainkon a következő mérőműszerekre specializálódtunk: 

 • Sugármérők  
 • Csapmérők  
 • Optikai mérések az ügyfél rajzai szerint  
 • Akkreditált kalibrálások optikai mérő mikroszkópokhoz és profilvetítőkhöz 
Know-how Testo Industrial Services GmbH

Know-how

A tudásközpontunkban hasznos információkat talál szakértőinktől a dimenzionális kalibrálásokról.