Ugrás a tartalomra

Tudás a mechanikai kalibrálás területéről

A mechanika paraméterek tudásoldalon a mechanikai mérésekkel kapcsolatos információkat talál. Választ kaphat a nyomásmérő berendezésekkel, érzékelőkkel, típusokkal és kalibrálásokkal kapcsolatos kérdésekre. 

Milyen nyomásmérési módszereken alapulnak a nyomásvizsgáló berendezések?

A nyomásmérési módszerek a mögöttes fizikai elvek alapján különböztethetők meg. Megkülönböztetünk közvetlen és közvetett nyomásmérő eszközöket. A közvetlen nyomásmérő direktben a nyomás fizikai mennyiségének meghatározására vonatkozik; ide tartoznak például a dugattyús manométerek és a folyadékmanométerek. A közvetett nyomásmérők másodlagos fizikai hatásokat használnak fel, és ezeken keresztül vezetik le a nyomást, azaz olyan - például mechanikai vagy elektromos - mennyiségeket mérnek, amelyek egyértelműen a nyomással állnak kapcsolatban. Ide tartoznak például a rugós, rugalmas mérőelemekkel ellátott nyomásmérők (Bourdon-csöves nyomásmérők, membrános nyomásmérők stb.) és a nyomásérzékelők. 

Nyomás kalibrálás

Milyen közvetett nyomásvizsgálati berendezések állnak rendelkezésre?

Alapvetően rugós-elasztikus és elektronikus nyomásmérőket különböztetünk meg. A rugóelasztikus mérőelemekkel ellátott nyomásmérők a magas mérési minőséget, az egyszerű kezelhetőséget, a robusztusságot és az univerzális felhasználhatóságot ötvözik az ipari és költséghatékony gyártás előnyeivel. A rugóelasztikus mérőelemekkel nincs szükség bonyolult elektromos vagy pneumatikus ellátásra. Az elektronikus nyomásmérők vagy nyomásátalakítók a nyomásérzékelő elemek széles körben használt formája. A nyomásérzékelő olyan mérőelem, amely a fizikai mérendő nyomást elektromos mennyiséggé alakítja át. 

Milyen nyomásérzékelők állnak rendelkezésre?

A leggyakrabban használt érzékelő módszerek a következők: 

 • Vékonyfilmes nyúlásmérő 
 • Kerámia vastagfilmes érzékelő 
 • Piezorezisztív érzékelő elem 
 • Piezoelektromos érzékelő elem 
 • Kapacitív érzékelők 
A nyomástípusok ábrázolása és a referencianyomással való kapcsolatuk

A nyomástípusok áttekintése

A nyomásmérések egy aktuális nyomást hasonlítanak össze egy referencianyomással. A nyomásméréstechnikában négyféle nyomástípust különböztetnek meg, amelyek lehetővé teszik a mért nyomás és a referencia-nyomás közötti kapcsolatra vonatkozó értékelést. 

   Abszolút nyomás (p abs) 

   • Abszolút nulla fölött mért nyomás 
   • Referencia: ideális vákuum 
   • A mérési nyomás mindig nagyobb, mint a referencia nyomás 

   Relatív nyomás (p rel) 

   • A relatív nyomásmérés a környezeti nyomástól való eltérést méri. 
   • Különböző paraméterektől függ (pl. a tengerszinthez viszonyított távolság). 
   • Ehhez képest beszélünk pozitív és negatív túlnyomásról. 

   pozitív túlnyomás (mérőműszer) 

   • Napi barometrikus légnyomás felett mért nyomás 
   • Hivatkozás: Környezeti nyomás 
   • A mérési nyomás mindig nagyobb, mint a referencia nyomás 

   negatív túlnyomás (vákuum)

   • Napi barometrikus légnyomás alatti mért nyomás 
   • Hivatkozás: Környezeti nyomás 
   • A mérési nyomás mindig alacsonyabb, mint a referencia nyomás 

   Nyomáskülönbség (Δ p) 

   • Mért nyomás bármely referencianyomás felett vagy alatt 
   • Mért nyomás alacsonyabb vagy magasabb, mint a referencia nyomás 

   Hogyan történik a nyomásmérő berendezések kalibrálása?

   A nyomásmérő készülékek kalibrálása különböző eljárások szerint végezhető. Az, hogy melyik eljárást végzik el, a kalibrálandó mérőműszer osztálypontosságától függ. A méréssorozat mérése előtt nyomáspróbát kell végezni, hogy a teljes csőrendszer zárt legyen. Itt a készülék mérési tartományának végértékére nyomást kell alkalmazni, kb. 30 másodperces tartási idő után a nyomás kiengedhető. Ha a nyomás instabil, először a csőrendszer tömítettségét kell biztosítani; ha a nyomás stabil, a kalibrálás megkezdhető. Ebből a célból több mérési pontot (amelyek egyenletesen vannak elosztva a mérési tartományban) először alulról felfelé, majd fentről lefelé kell a mérést elvégezni. A tartási idők, a mérési pontok és a nyomáspróbák száma a kiválasztott kalibrálási sorrendtől (A / B / C) függ. 

   A nyomáskalibrálás lehetőségei?

   A nyomásmérő műszerek kalibrálásához előszeretettel használják a következő mérőrendszereket: 

   • Nyomásmérlegek (dugattyús manométerek) 
   • Kvarc spirál manométer 
   • Nyomáskalibrátorok és szabályozók 
   Working principle of a pipe defermanometer

   Hogyan működik a Bourdon-csöves nyomásmérő berendezés?

   A Bourdon-csöves nyomásmérők az egyik leggyakrabban használt mechanikus nyomásmérő eszköz. Az elv egy rugalmas rugón (amelyet Bourdon-rugónak is neveznek) és egy ovális keresztmetszetű, körkörösen hajlított csövön alapul. Ha a Bourdon-cső belsejére nyomást gyakorolunk, a keresztmetszet megváltozik, és gyűrűs feszültség keletkezik, amely növeli a kör alakú rugó sugarát. Ez az elhajlás a nyomás mértéke. Az ilyen rugó végén lévő viszonylag kis elmozdulás láthatóvá tételére egy mutatószerkezetet használnak. Ez felnagyítja az utat, és forgó mozgássá alakítja azt. 

   Hogyan működik a membránnal ellátott nyomáskülönbség-vizsgáló berendezés elve?

   Membránrugóval ellátott nyomáskülönbség-mérő készülék működési elve

   A nyomáskülönbség-mérő műszer két mérőkamrával (plusz és mínusz) rendelkezik, amelyeket egy membrán választ el egymástól. A fémfúvókák a légkörtől elzárják a nyomáskamrákat. A pozitív és negatív mérőközegkamrák közötti nyomáskülönbség axiális mérőelem-kihajlást (mérési elmozdulást) okoz. Ez a mérőút a tolórúdon keresztül átkerül a mozgásba, és így a mérőutat a mutató mozgatásává alakítja át. 

   Ezeket a mérőműszereket elsősorban a következőkre használják: 

   • Szűrőrendszerek felügyelete a nyomásveszteség kijelzésével 
   • Szintjelző nyitott és zárt tartályokon 
   • Áramlásmérés folyadékokhoz (folyadékok, gázok és gőzök) 

   Milyen referenciatípusokat különböztetünk meg a nyomáskalibráláshoz?

   Nyomáslaboratóriumunkban két referencia szerint különböztetjük meg a kalibrálást: Nyomásmérlegek és nyomásszabályozók. A nyomásszabályozók nagy pontossággal rendelkeznek, automatizálhatók, önállóan szabályozzák a szükséges nyomásokat, és ezért kiválóan alkalmasak az Ön mérőeszközeinek kalibrálására. Az Ön referencia etalonjaihoz a nyomásmérlegek segítségével történő kalibrálás összetettebb módszerét alkalmazzuk. A nyomásmérleg a nyomás fizikai tulajdonságát használja ki. A szükséges nyomást egy tömegtárcsa és egy dugattyú/henger rendszer segítségével állítják elő. Ezzel a bevált módszerrel elérhető a referenciastandardok kalibrálásához szükséges pontosság. 

   Nyomáskalibrálás

   Hogyan történik a nyomatékkulcsok és a nyomatékátalakítók kalibrálása?

   A nyomatékkulcsok kalibrálásához többnyire automatikus és kézi működtetésű mérőállomásokat használnak. Itt a nyomatékátalakító forog, és így vezeti be a kívánt nyomatékokat a meghúzókészülékbe. A szabvány előírja, hogy ezt a vizsgálóberendezéstől függően három különböző szakaszban kell elvégezni, és minden esetben ötször meg kell ismételni. A jelenleg érvényes DIN EN ISO6789:2017 szabvány egyértelműen meghatározza a vizsgálati szakaszokat, és a vizsgálóberendezés teljes mérési tartományára kiterjed. A nyomatékátalakítók kalibrálásának eljárása ettől eltér. A nyomatékmérőket folyamatosan kalibrálják, például a rövid távú kúszás okozta hatások kizárása érdekében. 

   Hogyan kalibrálják a forgásszöget?

   A forgásszögek kalibrálásakor megkülönböztetünk közvetlen és közvetett mérőrendszereket. A közvetlen mérőrendszerek a forgásszöget pl. egy üvegskála segítségével mérik. Ezeket az érzékelőket a lehető legkevesebb keresztirányú erőtől és feszültségtől mentesen szerelik be a kalibráló berendezésbe, és az egyes mérési sorozatokat lépésről lépésre végzik el. Az indirekt mérőrendszereket általában giroszkóp formájában szerelik be a nyomatékkulcsokba. A kalibráláshoz a forgásszög mellett a mérés során nyomatékot is alkalmazni kell. 

   Hogyan történik az erő kalibrálása?

   Az erőmérés egy kalibrálásra optimalizált anyagvizsgáló gépen történik, amely rendelkezik a szükséges merevséggel és merőlegességgel. A húzó- és nyomóerők lépcsőzetesen alkalmazhatók és tarthatók fenn emelkedő és süllyedő orsók segítségével. Ezt a kalibrációt a mérési pontok kiválasztásának nagyfokú rugalmassága jellemzi.   

   Erő kalibrálás